KONTAKT

Telef. číslo : 0904 / 887 – 887

Mail : bekama@bekama.sk

Ďalšie zaujímavosti, aktuality a novinky ohladne našej firmy nájdete na našom

facebookovom profile Bekama čaj káva.

Tovar pre veľkodistribúciu  ponúkame prostredníctvom našich obchodných zástupcov, tlačených katalógov, letákov, webových stránok